ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด ไม่ได้จัดรายการ คน

Port 2 ทั้งหมด 54 คน

Port 3 ทั้งหมด 24 คน

Port 4 ทั้งหมด 9 คน

  • :
  • :