ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 561 คน

Port 2 ทั้งหมด 56 คน

Port 3 ทั้งหมด 20 คน

Port 4 ทั้งหมด 56 คน

  • :
  • :