ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 495 คน

Port 2 ทั้งหมด 24 คน

Port 3 ทั้งหมด 40 คน

Port 4 ทั้งหมด 21 คน

  • :
  • :