ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 528 คน

Port 2 ทั้งหมด 64 คน

Port 3 ทั้งหมด 10 คน

Port 4 ทั้งหมด 7 คน

  • :
  • :