ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 550 คน

Port 2 ทั้งหมด 40 คน

Port 3 ทั้งหมด 20 คน

Port 4 ทั้งหมด 35 คน

  • :
  • :