ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 72 คน

Port 2 ทั้งหมด 162 คน

Port 3 ทั้งหมด 0 คน

Port 4 ทั้งหมด 18 คน

  • :
  • :