ระบบเช็กผู้ฟัง

Port 1 ทั้งหมด 180 คน

Port 2 ทั้งหมด 45 คน

Port 3 ทั้งหมด 36 คน

Port 4 ทั้งหมด 81 คน

  • :
  • :